Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2024, Cilt 54, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Human Bocavirus Enfeksiyonu
Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Emel Bakanoğlu, Huri Sökmen, Sevgül Köse, Nazlı Totik, Fatma Tuğba Çetin, Ümmühan Çay, Derya Alabaz, Fügen Yarkın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde Toksoplazmoz Test İstemleri ve Test Sonuçları: Prenatal Tarama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Selda Kömeç, Abdurrahman Gülmez, Güray Tuna
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranlarını COVID-19 Pandemisi Etkiledi Mi?
Gözde Kahraman, Pelin Kamuran Duran , Eda Kayabaşı, Şükrü Öksüz, Emel Çalışkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ev Sineklerinin MdαE7 (Musca domestica-α-Esteraz-7) Geni İle Vektörlükleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fadime Eroğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Bakteriyel Menenjit Tanılı Hastalarda Etken Bakteriler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: Retrospektif Değerlendirme
Ertuğrul Keskin, Murtaza Öz, Yasemin Çakır, Fatih Çubuk, Mürşit Hasbek, Seyit Ali Büyüktuna
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Human Papilloma Virüs Pozitif Servikal Örneklerde Trichomonas vaginalis Varlığının Araştırılması
Çağla Yıldız Alagöz, Ahmet Özbilgin, Sinem Akçalı, Aslı Göker, İbrahim Çavuş, Yener Özel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Bitki Virüslerine Dayanıklılıkta Ökaryotik Translasyon Başlatma Faktörü (eIF4)
Nihan Güneş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gastrointestinal Antraksın Sistematik İncelemesi: Teorik ve Klinik Bir Araştırma
Ferhat Arslan, Ece Akbulut, Ali Mert, Haluk Vahaboğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Olgu Sunumu: Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonundan İzole Edilen Globicatella sanguinis’te Antibiyotik Direnci
Zeynep Nazlıkaya Erdem, Ozan Çıvgın, Gökçe Sucuer Akarca, Mesut Mete, Hörü Gazi
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nöroborelyoz Olgu Sunumu: Laboratuvar Testleri Yanıltıcı Olabilir Mi?
Şükrü Dirik, Meltem Işıkgöz Taşbakan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim