Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 4, Sayfa(lar) 245-257
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ağız Çalkantı Suyunda Candida Türlerinin Belirlenmesinde Real-Time PCR Testinin Tanı Değeri
Petek Çürük1 , Ayşe Sultan Karakoyun1, Nevzat Ünal2, Şehnaz Yılmaz3, M. Emre Benlidayı4, Ertan Kara5, M. Macit İlkit1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Candida, MALDI-TOF MS, real-time PCR

Amaç: Sağlıklı insanların ağız florasında maya mantarları da dahil olmak üzere birçok mikroorganizma bulunur. Bu denge halinin bozulması maya mantarlarının kolonizasyonuna veya ağız içi kandidoza sebep olabilir. Sunulan çalışmada, ağız florasında tıbbi önemi olan Candida türlerinin tanımlanması için real-time PCR (RT-PCR) yönteminin tanı değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 200 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Katılımcılardan alınan konsantre ağız çalkantı suyu örnekleri steril eküvyonlu çubuk ile CHROMAgar Candida (CAC) besiyerine inoküle edildi. İzole edilen Candida türlerinin identifikasyonunda CAC, RT-PCR ve MALDI-TOF MS yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: Toplam 52 (%26) klinik örnekten 68 maya mantarı izole edildi. En sık izole edilen türler, sıklığa göre, C. albicans (%36.1), C. parapsilosis (%21.3), C. dubliniensis (%14.7), C. lusitaniae (%9.8), C. kefyr (%8.2), C. lambica (%3.3) ve %6.6 diğer Candida türleri idi. Ağız içi mantar kolonizasyonu kullanılan diş macunu markası ile ilişkili bulundu (p = 0.02). Çalışmada izole edilen Candida türlerinden C. albicans, C. kefyr ve C. lambica dışındaki türler RT-PCR’ı takiben erime sıcaklığı analizi (MCA) ile belirlendi. Ancak, C. albicans ve C. kefyr, erime sıcaklıklarına (melting tempature, Tm) göre birbirinden ayırt edilemedi.

Sonuç: Candida türlerinin geleneksel yöntemler ile belirlenmesi ve birbirinden ayırt edilmesi 2–3 gün sürebilmektedir. İzole edilen Candida türlerinin RT-PCR analizini takiben MCA ile tanımlanması basit, ucuz ve çabuk bir yöntemdir. Ancak, çalışmada RT-PCR’ın Candida türlerinin kesin tanısı için (C. albicans, C. kefyr ve C. lambica) yeterli olmadığı görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim