Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4
14 makale bulundu.
 • Eucalyptus debris Küf Mantarı Florasında Antikriptokokkal Aktivitenin Araştırılması
       Çağrı Ergin, Mustafa Şengül, İlknur Kaleli, Melahat Gürbüz
 • Çiftlikte Yetiştirilen Devekuşu (Struthio camelus) Dışkı Örneklerinde Cryptococcus neoformans Araştırılması
       Çağrı Ergin1, İlknur Kaleli1, Ergun Mete1, Mustafa Şengül1, Melek Demir1, Rabia Can2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Dermatofitoz Etkenleri
       Çağrı Ergin1, Şeniz Ergin2, Güler Yaylı1, Vahide Baysal2
 • Dermatofitlerde ve Candida albicans'da Sodyum Klorür Toleransının Araştırılması
       Sevim Gönen, Semra Kuştimur
 • Güney-Batı Anadolu kökenli ökaliptüs sıvı besiyerlerinde Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii serotiplerinin üreme dinamikleri
       Çağrı Ergin, Mustafa Şengül, İlknur Kaleli, Ergun Mete
 • Kahramanmaraş ve Çevresinde Yüzeyel Mantar Enfeksiyonu Etkenlerinin Belirlenmesi
       Hüseyin Tanış1, Zülal Aşçı Toraman2, Nilüfer Cihangir3, Sezai Şaşmaz4
 • Gökova Bölgesinde Eküvyon Tekniği ile Yüksek Oranda Çevresel Cryptococcus neoformans İzolasyonu
       Çağrı Ergin
 • Onikomikoz Ön Tanısıyla Gönderilen Örneklerden İzole Edilen Dermatofitlerin Değerlendirilmesi
       Melek İNCİ1, Burçin ÖZER1, Nizami DURAN1, Ömer EVİRGEN2, Gamze SERARSLAN3, Vicdan KÖKSALDI MOTOR2, Çetin KILINÇ1
 • Bir Olgu Nedeniyle Microsporum audouinii
       Didem ÖZPERÇİN1, Serdar SUSEVER1, Asuman ÖZKAN1, Melike UMAROVA2, Algün Polat EKİNCİ2, Meltem UZUN1, Zayre ETRURAN1, Yıldız YEĞENOĞLU1
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı Örneklerinin Direk Bakı ve Kültür Sonuçları
       M. Cem ERGON, Müjgan ÖZHUN, Mine DOLUCA DERELİ
 • Türkiye'nin Güney-Batı Anadolu Bölgesindeki Ilgın (Genus: Tamarix L.) Ağaçlarında Cryptococcus neoformans Kolonizasyonu Takibi
       Çağrı ERGİN, Mustafa ŞENGÜL, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ
 • HIV Negatif, Güvercin Temaslı Bir Kriptokokkal Menenjit Olgusu
       Feza OTAĞ1, Gülden ERSÖZ2, Nilgün KARABIÇAK3, Elif TAŞDEMİR1, Onur GÜLTEKİN2
 • Bir Üniversite Hastanesinde Kriptokokkoz Olguları
       Asuman BİRİNCİ, Yeliz TANRIVERDi ÇAYCI, Gumral ALAKBAROVA
 • Su Kaynaklı Bir Hastalık Olarak Lejyoner Hastalığı ve Çevresel Sürveyans
       Cavit Işık YAVUZ
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim