Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Dergi Hakkında

 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin yayın organı olup ilgili alanlardaki özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, bilimsel haberler, bilimsel kitap ve dergi tanıtım yazıları ile okuyucu mektuplarını yayımlayan hakemli bir dergidir. 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi'nin amacı; tıbbi (klinik) mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji, alerji, enfeksiyon hastalıkları, gıda hijyeni, gıda mühendisliği, biyoteknoloji, epidemiyoloji, halk sağlığı veya mikrobiyoloji bilimi ile ilgili diğer alanlarda yapılmış olan bilimsel çalışmaları içeren makale, derleme, kısa bildiri, olgu sunumları, editöre mektup ve eğitim amaçlı diğer bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçedir. Çift kör hakemlik sistemine dayalı, baskı ve "on-line" olarak hazırlanan düzenli, sürekli bağımsız bir dergidir.

Makale değerlendirme işlemleri için; "Yazarlara Bilgi" bölümüne bakınız.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi'nde yayımlanan yazılar, isim sahibi yazar(lar)ın görüşü olup imtiyaz sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcının görüşü değildir. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti imtiyaz sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2014 yılından itibaren Ulakbim TR-DİZİN ve Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 

Dergi Adı:                                       Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Uluslararası dergi adı kısaltması:   Turk Mikrobiyol Cem Derg

ISSN:                                              0258-2171

e-ISSN:                                           2458-7516

Yayın süresi                                    1971'den itibaren süreli yayın

Yayın periyodu:                               Yılda dört sayı

Yayın ayları                                     Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

İndekslendiği veritabanları:             Ulakbim TR-DİZİN, Türkiye Atıf Dizini

Lisans:                                             Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC) altında dağıtılan
                                                       açık erişimli makaleler yayınlanır.

 

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim