Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 47, Sayı 3
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yolu Örneklerinden Elde Edilen Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Çeşitli Virülans Faktörlerine Kurkuminin Etkisi
Reyhan MUTLU, Aynur EREN TOPKAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida Cinsi Mayaların Tür Düzeyinde Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi
Hatice ERDEM, Sidre ERGANİŞ, Ebru EVREN, Fatma Nur AKSAKAL, Kayhan ÇAĞLAR, Ayşe KALKANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis Suşlarının In-vitro Daptomisin ve Linezolid Duyarlılık Profilleri
Duygu ÖCAL, Oğuz Alp GÜRBÜZ, Zeynep DANSUK, Esra AKKAN KUZUCU, Enes ALTUNAY, Nalan APAYDIN, Gül ERDEM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Menenjit Etkenlerinin Real-time PCR Yöntemiyle Araştırılması
Oya AKKAYA, Hülya İren GÜVENÇ, Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Şerife YÜKSEKKAYA, Ayşegül OPUŞ, Muhammet Güzel KURTOĞLU, Habibe ÖVET
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Boğaz Sürüntü Örneklerinde A Grubu Beta-Hemolitik Streptokokların Belirlenmesinde Bionexia Strep A Plus Hızlı Antijen Testinin Kullanımı
Nurcan SAYĞILI, Emin BULUT, Rıdvan DENİZ, Nazan DALGIÇ, Elif AKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Zika Virus: Güncel Durum, Koruyucu Aşı Çalışmaları ve Antiviral Tedavi Seçenekleri
Fatih ŞAHİNER, Kemal TEKİN, Ramazan GÜMRAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Seyrek İzole Edilen Bir Etken: Listeria monocytogenes
Zeynep AYAYDIN, Gülseren SAMANCI AKTAR, Arzu RAHMANALI ONUR, Demet GÜR VURAL, Hakan TEMİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim