Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-137
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Menenjit Etkenlerinin Real-time PCR Yöntemiyle Araştırılması
Oya AKKAYA1, Hülya İren GÜVENÇ2, Asuman GÜZELANT1, Meral KAYA1, Şerife YÜKSEKKAYA1, Ayşegül OPUŞ1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Habibe ÖVET1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya
2Batman Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Batman
Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı, polimeraz zincir reaksiyon, santral sinir sistemi enfeksiyonları
Özet
Amaç: Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları, hızlı ilerleyerek ölüme veya ciddi kalıcı sekellere yol açabilmesi nedeniyle, hızlı tanı gerektiren hastalıkların başında gelir. Bu çalışmanın amacı, retrospektif olarak multiplex realtime PCR yöntemiyle BOS örneklerinden saptanan viral ve bakteriyel etkenlerin, yaşa ve mevsimlere göre dağılımını göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya hastanemiz moleküler ünitesine menenjit kuşkusuyla gönderilen 200 hastanın BOS örneği dâhil edildi. Viral etkenlerden adenovirus (AdV), sitomegalovirus (CMV), enterovirus(EV), Epstein- Barr virus (EBV), herpes simplex virus 1 ve 2 (HSV), insan herpesvirus 6 ve 7, insan parechovirus, parvovirus B19, varisella-zoster virus (VZV), bakteriyel etkenlerden de Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae pozitifliği multiplex real-time polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 200 hasta örneğinin 50’sinde (%25) bakteriyel veya viral bir etken tespit edildi. Pozitif örneklerde enterovirus %6,5’lik oranla ilk sırada yer alırken, adenovirus ve HSV-1 %5 ile ikinci sırada, S. pneumoniae ise %3,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Pozitiflik oranının en yüksek olduğu yaş aralığı 0-5 yaş idi. Dokuz hastada bakteri pozitif bulundu. İki örnekte iki virus koenfeksiyonu görüldü.

Sonuç: Menenjitlerde mortalite ve morbiditeyi azaltmak için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. PCR gibi moleküler yöntemlerle etkenlerin erken saptanması olası olmaktadır. Multiplex PCR testleri kolay ve hızlı testlerdir ve çalışma sayısının artmasıyla epidemiyolojik verilerin daha da zenginleşeceği görüşüne varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim