Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 47, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Kan Kültürlerinden ve Diğer Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Suşlarının Salgısal Asit Proteinaz, Fosfolipaz Aktivitesi ve Slime Üretiminin Karşılaştırılması
Nejla CEBECİ GÜLER, İlknur TOSUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Trichosporon Türlerinin Tanımlanmasında Matriks Aracılı Lazer Dezorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanlı-Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF MS) Sisteminin API ID 32C ve VITEK 2 ile Karşılaştırılması
Süleyman PELİT, Gonca ERKÖSE GENÇ, Ayşe BARIŞ, Zayre ERTURAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kinolon Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella spp. İzolatlarında Direnç Sağlayan Gen Mutasyonlarının ve Direnç Genlerinin Araştırılması
Oya PAZARLI, Füsun CÖMERT, Canan KÜLAH, Elif AKTAŞ, Füruzan KÖKTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda Varisella Zoster Virüs Serolojik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Münevver KAYIN, Çağla Yıldız ALAGÖZ, Ayşın ZEYTİNOĞLU, İmre ALTUĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acinetobacter spp. Klinik İzolatlarında Karbapenem Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi
Murat TELLİ, Mete EYİGÖR, Berna KORKMAZGİL, Neriman AYDIN, Mustafa Altay ATALAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi
Gönül ASLAN, Mahmut ÜLGER, Nuran DELİALİOĞLU, Zehra Feza OTAĞ, Duygu DÜŞMEZ APA, Gülden ERSÖZ, Oğuz KÖKSEL, Erdal DORUK, Necdet KUYUCU, Cengiz ÖZCAN, Gürol EMEKDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Dışı Menenjit Şüpheli Hastalarda Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Mehmet YARYÜZLÜ, Gönül ASLAN, Mahmut ÜLGER, Seda TEZCAN ÜLGER, Gürol EMEKDAŞ, Necdet KUYUCU, Ali KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Güncel Literatür Işığında Kene Kaynaklı Viral Patojenlere Genel Bir Bakış
Osman AKTAŞ, Hakan AYDIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim