Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 4, Sayfa(lar) 151-159
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Güncel Literatür Işığında Kene Kaynaklı Viral Patojenlere Genel Bir Bakış
Osman AKTAŞ1, Hakan AYDIN2
1Atatürk Üniversites Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Kene kaynaklı virüsler, Heartland virus, Kırım Kongo hemorajik ateşi

Arachnida sınıfındaki Ixodoidea süperailesinin üyeleri olan keneler memeli, kuş, sürüngen ve amfibilerin kanıyla beslenen karasal organizmalardır. Kenelerin konak kanıyla beslenmeleri sırasında aldıkları enfeksiyöz organizmalar tükürük bezlerine, ovaryumuna, yumurtalarına ve larvalarına geçebilmektedir. Kene kaynaklı viral hastalık etkenlerinin tümü Arbovirüsler içinde yer alır. Bu virüslerden Heartland virus Amblyomma americanum adlı keneler tarafından taşınmakta ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme neden olabilmektedir. “Trombositopeni sendromlu yüksek ateş virüsünün” majör vektörü Haemaphysalis longicornis türü kenelerdir. Nörolojik hastalıklara neden olan “Kene kaynaklı ensefalit virüsü”, Powassan virus ve Louping hastalığı virüsü Ixodes türleri tarafından insanlara bulaştırılır. Hyalomma cinsi keneler tarafından taşınan “Kırım-Kongo kanamalı ateş virüsü” tüm dünyada yaygın olan bir virüstür. Sinir sistemini etkileyen Omsk hemorajik ateş virüsü ve hematopoetik hücreleri etkileyen “Colorado kene ateşi virüsü” Dermacentor spp. ile taşınırlar. Bu virüslerin hepsi bireysel ve toplumsal risk oluşturan biyogüvenlik düzeyi yüksek ajanlardır. Bu nedenle klinik örneklerle çalışırken dikkatli olunması gerekir. Bu derleme makalesinde, yukarıda sözü edilen kene kaynaklı viral patojenler hakkındaki mevcut bilgiler güncel kaynaklar ışığında sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim