Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-102
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HIV Negatif, Güvercin Temaslı Bir Kriptokokkal Menenjit Olgusu
Feza OTAĞ1, Gülden ERSÖZ2, Nilgün KARABIÇAK3, Elif TAŞDEMİR1, Onur GÜLTEKİN2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikoloji Referans Laboratuvarı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Cryptococcus neoformans var. grubii, kriptokokkal menenjit, güvercin besiciliği

Kriptokokkoz dünya genelinde HIV/AIDS pandemisi artışıyla beraber önem kazanan bir enfeksiyondur ve en yaygın etkeni Cryptococcus neoformans'tır. Dünyanın her yerinde bulunan C. neoformans'ın epidemiyolojisinde güvercin ile temas öyküsü önemli bir yer tutmaktadır. Merkezi sinir sistemi tutulumunda en önemli risk faktörü immün sistemi baskılayıcı durumların varlığıdır. Bu raporda, kronik hepatit B'ye bağlı sirozu olan; baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, bulantı, çift görme yakınmaları ile başvuran HIV negatif, yüzünde papüler lezyonlar olan 75 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Bilateral papilödem saptanan hastanın yatışında alınan BOS örneğinin Gram ve negatif boyamalarında tomurcuklanmış, kapsüllü maya hücreleri görülmüştür. Kültürün üçüncü gününde Sabouraud dekstroz agarda krem renkte, kuş yemi (niger tohumu, Guizotia abyssinica) agarda kahverengi renkte mukoid maya kolonileri üremiştir. Yatışından 72 saat sonra pozitifleşen kan kültürü şişesinden hazırlanan Gram preparatta tomurcuklanmış kapsüllü maya hücreleri görülmüş ve pasajlarda benzer koloniler üremiştir. Her iki suş konvansiyonel yöntemlerle ve Vitek 2 (bioMérieux, Fransa) sistemi ile C. neoformans olarak adlandırılan köken DNA dizi analizi ile C. neoformans var. grubii olarak tanımlanmıştır. “Clinical and Laboratory Standards Institute” M27-A3 dokümanına göre çalışılan sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile minimum inhibitör konsantrasyon değerleri, amfoterisin B (0.5 μg/ml), flukonazol (0.125 μg/ml), itrakonazol (0.5 μg/ml), posakonazol (0.25 μg/ml), vorikonazol (<0.015 μg/ml), anidilofungin (16 μg/ml) ve kaspofungin (16 μg/ml) olarak saptanmıştır. Amfoterisin B ve flusitozin tedavisiyle beraber yüzündeki papüler lezyonlarda gerileme gözlenen hastanın kreatinin değerlerindeki artış nedeniyle diyaliz uygulanmaya başlanmış ancak ortaya çıkan komplikasyonlar nedeni ile hasta kaybedilmiştir. Olgumuzun evinin balkonunda güvercin beslemesi en önemli risk faktörü olarak belirlenmiştir. Güvercin dışkılı ortamın uzun süreli inhalasyonuyla sistemik yayılımın gerçekleşmiş olabileceğini düşündürmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim