Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2022, Cilt 52, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Klebsiella pneumoniae Klinik Suşlarında, 2012-2020 Yılları Arasında Karbapenem Direnç Oranlarındaki Değişimin ve Direnç Genlerinin Araştırılması
Murat Telli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

At Serumunun Farklı Konsantrasyonlarının Trichomonas vaginalis Kriyoprezervasyonuna Etkisi
Vildan Turan Faraşat, İbrahim Çavuş , Ahmet Özbilgin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde Candida Vajinitinin Epidemiyolojisi
Ahmed Chaabaawi, Mete Sucu, Ayşe Sultan Karakoyun, Nevzat Ünal, Ertan Kara, Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşı Tutumu
Efdal Oktay Gültekin, Onur Gültekin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul İli Hizmet Bölgemizde Genç Erişkin Nüfusta Kızamık Seroprevalansının Araştırılması
Caner Yürüyen, Büşra Yıldırım Tosun, Sebahat Aksaray
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Candida Vajinitinin Tedavisinde Otesekonazol (VT-1161): Güncel Durum
Ayşe Sultan Karakoyun, Mete Sucu, Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
COVID-19 Tanılı Bir Hastada İlk Kez Saptanan Herbaspirillum huttiense Bakteriyemisi, Olgu Sunumu
Rümeysa Tuba Biçer, Büşra Güneysu Yarar, Abdurrahman Sarmış, Neslihan Önder, Tuncer Özekinci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Moraxella Bakteriyemisi: Üç Olgu Sunumu
Özgenur Demirkol, Meltem Sarı, Ayşegül Karahasan, Marisa Marku, Nuri Çağatay Çimşit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim