Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2022, Cilt 52, Sayı 3
•   Derleme
•   Düzeltme
Orijinal Araştırma
Doğu Anadolu Bölgesinde Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlara Neden Olan Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının Klonal İlişkileri ve Antibiyotik Direnç Profilleri
Ayşe Karacalı Tunç, Togrul Nagiyev, Tülay Kandemir, Melda Meral Öcal, Fatih Köksal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servikal Fırça Örneklerinde İnsan Papilloma Virüs Prevalansı ve Genotip Dağılımı; Üç Yıllık Analiz
Bilal Olcay Peker, Tuba Müderris, Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Antimikrobiyal Duyarlılık Sonuçlarının EUCAST ve CLSI Sınır Değerlerine Göre Karşılaştırılması ve Metallo Beta Laktamaz Varlığının Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Sulhiye Aslan, Gülgün Yenişehirli, Bahise Çağla Taşkın Dalgıç, Aydan Yenişehirli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gram Negatif Bakterilerde Modifiye Sıvı Disk Elüsyon Yöntemi ile Kolistin Direncinin Belirlenmesi
Nazmiye Ülkü Tüzemen, Özlem Işık, Bekir Akça, Cüneyt Özakın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Özge Altınok, Turan Onur Bayazıt, Ali Ağaçfidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rekürren Aftöz Stomatitlerin Etiyolojisinde Herpes Simpleks Virüs-1, Herpes Simpleks Virüs-2 ve Chlamydia trachomatis’in Rolünün Araştırılması
Cem Baysal, Mustafa Önel, Emel Bozkaya, Şükrü Şirin, Ali Ağaçfidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Architect® EBV Antikor Panel Sonuçları ve EBV Tanı Algoritmalarının Değerlendirilmesi
Özgür Appak, Abdurrahman Gülmez, Arzu Sayıner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntestinal Parazit Saptanan Gaita Örneklerinde Adenovirüs/ Rotavirüs ve Gizli Kan Pozitifliğinin Araştırılması
Filiz Demirel, Aydan Yıldız, Hacer Aytekin Börü
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kistik Ekinokokkoz Tanısında İndirekt Hemaglütinasyon Testinin Kullanılması: İki Yıllık Retrospektif Laboratuvar Deneyimi
Özlem Ulusan Bağcı, Bayram Pektaş, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HBsAg Pozitif Hastalarda Hepatit Delta Virüsü Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Canan Eryıldız, Eray Özgün, Zerrin Yuluğkural, Ahmet Tezel, Nermin Şakru
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten ve Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae İzolatlarına Karşı Sefiderokolün İn Vitro Etkinliğinin Araştırılması
Hasan Cenk Mirza, Gizem İnce Ceviz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Bakteriyosinlerin Sağlık Alanında Kullanımı
Ayşenur Fidan, Serpil Uğraş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düzeltme
  Düzeltme: COVID-19 Tanılı Bir Hastada İlk Kez Saptanan Herbaspirillum huttiense Bakteriyemisi, Olgu Sunumu
Rümeysa Tuba Biçer, Büşra Güneysu Yarar, Abdurrahman Sarmış, Neslihan Önder, Tuncer Özekinci
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim