Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 3-4
5 makale bulundu.
 • Anti-Nötrofil Sitoplazma Antikor (ANCA) Testi İstenilen Hastaların Serumunda Anti-Midbody Otoantikor Pozitifliği
       Zeki Yumuk1, Şeyda Çalışkan1, Sevgi Çelik2, Ayşe Willke3
 • Solunum Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokoklar ve Eritromisin Direnci
       Rahmiye Berkiten, S. Dilara Gürol
 • İlkokul Öğrencilerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Portörlüğü ve Suşların Eritromisine Duyarlılıkları
       Mustafa Altındiş 1, F.Sefa Dereköy 2, Ayhan Çeri 3
 • Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorların (ANCA) Varlığının Tanısal Önemi
       Özlem Yılmaz, Hüseyin Taşlı, İ. Hakkı Bahar, Hüseyin Baskın, Nuran Yuluğ
 • ANTİPSÖDOMONAL İLAÇ VE KOMBİNASYONLARININ POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT FONKSİYONLARINA ETKİSİ
       Pervin RAYAMAN, Gülgez Neslihan TAŞKURT, Adile ÇEVİKBAŞ, Erkan RAYAMAN, Ümran SOYOĞUL GÜRER
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim