Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 46, Sayı 3
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Farklı Çevre Koşullarında Klinik Salmonella İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması
Zaliha BALTACIOĞLU, Fethiye Ferda YILMAZ, Mine HOŞGÖR LİMONCU, Şöhret AYDEMİR, Alper TÜNGER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında BD MAXTM CRE Yönteminin Etkinliği
Ayşe Nur SARI, Sema ALP ÇAVUŞ, Zeynep GÜLAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Enterotoksini Araştırılması
İbrahim YILDIRIM, Rasih FELEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antibiyotik Kontrol Ekibi Bakış Açısı ile Cerrahi Yara Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY, Nesibe AYGÜN ÜNAL, Şeyma SİNGER, Duygu ÖCAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lamivudin Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi
Sevin KIRDAR, Mehmet Hadi YAŞA, Neriman AYDIN, Berna GÜLTEKİN KORKMAZGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu
Pınar ÇIRALIGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Liberya Kökenli Plasmodium falciparum'un Etken Olduğu İmporte Bir Sıtma Olgusu
Yüksel AKKAYA, Mustafa ŞENGÜL, Zeynep UZUN, Zühre ALPUA, Emin Oğuzhan OĞUZ, Seher TOPLUOĞLU, Ebru AYDIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim