Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 53, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Karbapeneme Dirençli Klebsiella spp. ve Escherichia coli İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu β-laktamaz, Karbapenemaz ve AmpC β-laktamaz Varlığının Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Filiz Orak, Esra Kaya, Murat Aral, Adem Doğaner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüberkülozlu Hastalara Ait Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının MIRU-VNTR ve Spoligotiplendirme Yöntemleri ile Genotiplendirilmesi
Nurcihan Biltekin, Mahmut Ülger, Mediha Begüm Kayar, Gülfer Yakıcı, Seda Tezcan Ülger, Gönül Aslan, Nuran Delialioğlu, Fatih Köksal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankara Bölgesindeki Hepatit Delta Virüs Seroprevalansının Retrospektif Değerlendirilmesi
Füsun Kırca , Sibel Aydoğan, Firdevs Güvenç, Ezgi Güler, Emrah Salman, Bedia Dinç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Boğmaca Tanısında IS481 Genini Hedefleyen İki Ticari Kitin Performansının Değerlendirilmesi
Hatice Yazısız, Aydan Karagül, Özlem Koyuncu Özyurt, Betil Özhak, Kenan Midilli, İmran Sağlık, Gözde Öngüt, Mert Ahmet Kuşkucu, Dilara Öğünç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bazı Çevresel İzolatların Yağ/Su Ara Yüzü Etkileşimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma
Tuğçe Yağmur Orhan, Caner Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dışkıda Helicobacter pylori Pozitifliğinin Araştırılması: 5 Yıllık İzlem
Bahar Akgün Karapınar, Cihan Yeşiloğlu, Aygün Mehdiyeva, Betigül Öngen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı
Didem Özgür
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sifiliz Seroprevalansı Artıyor Mu?
Caner Yürüyen, Yasemin Uzunöner, Sebahat Aksaray
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ekstraintestinal Patojenik Escherichia coli: Virülans Faktörleri
Hüseyin Akdoğan, Nezahat Akpolat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Kuzey Kıbrıs’ta Hamilelikle İlişkili Bir İmporte Sıtma Olgusu
Emrah Güler, Ulaş Hürdoğanoğlu, Kaya Süer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim