Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 2
14 makale bulundu.
 • Yoğun bakım ünitesi hastalarından mini-bal kültürü ile izole edilen ventilatörle ilişkili pnömoni etkenleri ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
       Banu Bayraktar1, Nuran Arslan Karabulut1, Emin Bulut1, Nursu Şahin2
 • Pnömoni Etkeni Streptococcus pneumoniae Suşlarında Penisilin Duyarlılığı
       Dilara Öğünç, Gözde Öngüt, Mehmet Bakır Saygan, Sibel Gökay, Dilek Çolak, Meral Gültekin
 • Atipik Pnömoni Olgularında Legionella pneumophila'nın Direkt ve İndirekt Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması
       Gülçin Babaoğlu1, Derya Aydın1, Orhan Arseven2, Rahmiye Berkiten1
 • Yoğun Bakım Pnömonilerinin Mikrobiyolojik İzlemi
       Hatice Erdoğan, Çiğdem Bal
 • Nocardia asteroides'in Etken Olduğu Bir Akciğer İnfeksiyonu Olgusu
       Meral Bülüç, Betigül Öngen, Nezahat Gürler
 • İntranazal ve İntraperitoneal Uygulanan Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Vahşi tip ve Mutant kökenlerin Akciğer Histopatolojisindeki Etkileri
       Meral Karaman1, Müge Kiray2, Alper Bağrıyanık2, Hakkı Bahar3
 • Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Şüphesi ile 2003-2011 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Solunum Yolu Örneklerinde Direkt Floresans Antikor Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
       Keramettin YANIK1, Adil KARADAĞ1, Egemen USTA1, Nevzat ÜNAL1, Hava YILMAZ2, Murat HÖKELEK3
 • Elizabethkingia meningoseptica ile Gelişen Yoğun Bakım Enfeksiyonu
       Fulya BAYINDIR BİLMAN1, Mine TURHANOĞLU1, Şafak KAYA2
 • Corynebacterium pseudodiphtheriticum Pnömonisi: Bir Olgu Sunumu
       Nesibe AYGÜN ÜNAL1, Nilay ÇÖPLÜ1, Selin NAR ÖTGÜN2, Mustafa ÇAĞATAY1, Bahar KURT3
 • Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi
       Gönül ASLAN1, Mahmut ÜLGER2, Nuran DELİALİOĞLU1, Zehra Feza OTAĞ1, Duygu DÜŞMEZ APA3, Gülden ERSÖZ4, Oğuz KÖKSEL5, Erdal DORUK6, Necdet KUYUCU7, Cengiz ÖZCAN8, Gürol EMEKDAŞ9
 • Akciğer Tüberkülozu Olan 232 Yeni Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
       Pınar ETİZ1, Ali Tanju ALTINSU2
 • HIV Negatif İmmunkompromize Hastaların Bronkoalveolar Lavaj Örneklerinde Pneumocystis jirovecii ve Diğer Etkenler
       Nazmiye Ülkü Tüzemen1, Ezgi Demirdöğen1, Burcu Dalyan Cilo3, Oktay Alver1, Esra Kazak4, Vildan Özkocaman5, Beyza Ener1
 • Moraxella Bakteriyemisi: Üç Olgu Sunumu
       Özgenur Demirkol1, Meltem Sarı1, Ayşegül Karahasan1, Marisa Marku2, Nuri Çağatay Çimşit3
 • Yenidoğanda Chryseobacterium indologenes’in Etken Olduğu Ventilatör İlişkili Pnömoni Olgusu
       Nadire Seval Gündem
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim