Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 3
72 makale bulundu.
 • Probiyotik olarak kullanılan bazı laktik asit bakterilerinin kolesterol asimilasyonu ve safra tuzları dekonjugasyonundaki rolleri
       Esra Tok, Belma Aslım
 • Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii
       Mine Gültekin, Nükhet Nilüfer Demirel
 • Kreş Çocukları ve Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Orofaringeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve İzole Edilen Suşlarda Penisiline Direnç
       Gönül Aslan, Gürol Emekdaş, Nuran Delialioğlu, Müjgan Bayer
 • Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Biyofilm Oluşumu ve Siprofloksasinin Biyofilm Üzerine Etkisi
       Işıl Fidan, Sevgi Yüksel, Feryal Çetin Gürelik
 • Klinik ve Pre-Klinik Hastane Personelinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Oranları
       Semra Kurutepe, Hörü Gazi, Süheyla Sürücüoğlu, Erdinç Aktaş, Beril Özbakkaloğlu
 • Adsorbe Tetanoz Aşısı Proses Geliştirme ve Üretim Çalışmaları
       Erkan Özcengiz, Derya Ünver, H. Hüseyin Çayan, Özlem Büyüktanır, Cihat Tepeler
 • Diabetes mellituslu Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
       Mustafa Gül1, Mehmet Akif Büyükbeşe2, Pınar Çıragil1, Ali Çetinkaya2, Murat Aral1
 • Stafilokok Suşlarının Gaz Kromatografi Metoduyla Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları
       Ekrem Kireçci, Ayşe Esin Aktaş
 • Hastane Çalışanlarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
       Turan Gündüz1, Senem Akgül2
 • Laktik Asit Bakterilerince Üretilen Bakteriyosinlerin Besin Maddelerinin Korunmasında Kullanımı
       Özlem Osmanağaoğlu, Yavuz Beyatlı
 • İdrardan İzole Edilen Oksasiline Duyarlı ve Dirençli Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Diğer Antimikrobik Maddelere Duyarlıkları
       Ali Erdemoğlu1, M. Fevzi Özsoy2, Gürol Emekdaş1, Oral Öncül2, Alaaddin Pahsa2
 • Değişik Gruplarda Hepatit B Seroprevalansı
       Hatice Özbilge, Mustafa Ulukanlıgil, S. Taşçı, G. Aslan
 • Streptococcus pneumoniae İnfeksiyonlarının Patogenezi
       Özlem Tünger
 • İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Kullanılan Sularda Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması
       Yaşar Nakipoğlu, Bülent Gürler
 • Stenotrophomonas maltophilia Tanısında Aztreonam- Amoksisilin Klavulanik Asit Sinerjisi
       Derya Aysev, Haluk Güriz
 • Diş Hekimliği Öğrencilerinde Hepatit B ve C'nin Sıklığı ve Üç Doz Rekombinant Hepatit B Aşı Sonrası Antikor Düzeyleri
       Salih Cesur1, Aydın Çiftçi1, Aykut Mısırlıgil2, İsmail Balık1
 • Hayvanlarla Teması Olan Askerlerde Toksoplazmoz ve Anket Çalışması
       Erol Handemir, Erdoğan Koşan, Engin Karmız, Bayram Şenlik
 • Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Metabolitleri ve Etki Şekilleri
       Ahmet Hilmi Çon1, Hüsnü Yusuf Gökalp2
 • Basitrasine Duyarlılık Deneyinin A Grubu Streptokokları Tanımlamada Değeri
       Aynur Topkaya1, Esra Salam2, Pınar Çıragil3, Candan Johansson1
 • Çeşitli Hastanelerde İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Sık Kullanılan Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları
       Belgin Altun1, Sesin Kocagöz1 , Gülşen Hasçelik2, Ömrüm Uzun1, Murat Akova1, Serhat Ünal1
 • Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Aside Duyarlılıklarının Araştırılması
       Halil Yazgı1, Mustafa Ertek2, Osman Aktaş1
 • Bir Eğitim Hastanesinin Cerrahi ve Ameliyathane Personelinde Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
       Güneş Şenol1, Tülin Öztürk2
 • Mersin İli Kan Donörlerinde Plasmodium spp. Araştırılması
       Feza Otağ, Gönül Aslan
 • Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae Suşlarının Elektromanyetik Alandaki Üreme Davranışları
       Özlem Erol1, Sevil Oldacay2, Günhan Erdem3
 • Salmonella typhimurium'a Karşı Fare Peritoneal Makrofajlarının Solunum Patlaması ve Nitrik Oksit Yanıtlarının Etkileşimi
       Huseyin Baskın1, Nedim Çakır2, Nuran Yuluğ1
 • Hastanede Yatan Fungemili Hastalardan İzole Edilen Candida parapsilosis Kökenlerinin Virülans Faktörleri
       Meltem Dağdeviren1, Nilgün Çerikçioğlu1, Melda Karavuş2
 • Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İsepamisin ve Amikasine Duyarlılıkları
       Turan Gündüz1, Süheyla Sürücüoğlu1, Semra Kurutepe1, Ümit Algün2, Beril Özbakkaloğlu1
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Siprofloksasin Direncinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
       Kutbettin Demirdağ, Mehmet Özden, Affan Denk, S. Sırrı Kılıç, Ahmet Kalkan
 • Staphylococcus aureus kökenlerinde fusidik asit ile levofloksasin ve siprofloksasin arasındaki in-vitro antagonizmanın araştırılması
       Asuman İnan1, Serda Gülsün2, İlknur Erdem1, Naz Oğuzoğlu3, Seniha Ş. Akçay3, Seyfi Ç. Özyürek1, Paşa Göktaş1
 • Siprofloksasinin sub-minimal inhibitör konsantrasyonlarının Escherichia coli sufllarının hemaglutinasyon özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
       Melek Demir, Nural Cevahir, İlknur Kaleli
 • Noninflamatuvar ishallerin patogenezi
       Seyyal Rota, Işıl Fidan
 • Brucellozda standart tüp aglütinasyon titreleri ve Rose Bengal testi sonuçlarının biyokimyasal parametrelerle ilişkisi
       Murat Mehli, Tekin Karslıgil, Efgan Doğan Gayyurhan, Fatma Ebru Özgür Akın
 • KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
       İnci TUNCER, Fatma KALEM, Mediha ÇOŞAR, Uğur ARSLAN
 • TURİSTİK KAYA MEZARLARININ İÇ ORTAM HAVASINDA KÜF MANTARLARININ DAĞILIMI
       Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Ergun METE
 • HELICOBACTER PYLORI SİNYAL YOLAKLARININ DÜNYASI
       Meryem GÜVENİR, Özlem YILMAZ
 • Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
       Gülperi Çelik1, Aynur Gülcan2
 • Helicobacter pylori Varlığının Kültür, Hızlı Üreaz Testi, PCR ve ELISA Yöntemleriyle Saptanması ve Proton Pompası İnhibitörü Kullanımının Testler Üzerine Etkisinin Araştırılması
       Mehmet İLKTAÇ1, Betigül ÖNGEN1, Binnur PINARBAŞI2, Zeynel MUNGAN2
 • Santral Venöz Kateter ile İlişkili Enfeksiyonlar
       Duygu ÖCAL, İştar DOLAPÇI
 • Mikobakterilerde Dışa Atım Pompaları ve İlaç Direnci
       Nur Merve KAYA, Zeynep SARIBAŞ
 • Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde İlk Kez Saptanan Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşları
       Salih CESUR1, Nilgün ALTIN1, Göknur YAPAR TOROS1, Gülkan SOLGUN2, Ayşe TEKİN1, Aysun ALTUNTOP1, Ebru SALMAN3, Özlem ÜNALDI4, İrfan ŞENCAN5
 • Çeşitli Gıda Atıklarından Selüloz Üreten Asetik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması
       Yaşar ANDELİB AYDIN, Nuran DEVECİ AKSOY
 • BCG Aşısı ve Yerine Gelecek Yeni Yaklaşımlar
       A. Nedret KOÇ
 • Manisa İli 3 Yerli Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
       Ahmet ÖZBİLGİN, Ahmet YILDIRIM, İbrahim ÇAVUŞ, Serkan BAŞTEMİR
 • Piyasada Satışa Sunulan Aloysia citriodora Palau Örneklerinin Antioksidan Kapasite ve Mikrobiyolojik Kontaminasyon Yönünden İncelenmesi
       Ayşegül KÖROĞLU1, Nurten ALTANLAR2, Gülsen KENDİR1, Duygu ŞİMŞEK2
 • In Vivo Enfeksiyon Modellerinin Yükselen Yıldızı: Galleria mellonella Larvası
       Meral KARAMAN
 • Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Disk Difüzyon, Kromojenik Besiyeri, Gradient Difüzyon Testi ve Oksasilin Agar Tarama Yöntemleriyle Araştırılması
       Elvan HORTAÇ1, Ebru EVREN1,2, Fikret ALTUNAY3, Utku KUYUCU3, Okan ERGEN3
 • Candida albicans'ın Salgısal Asit Proteinaz Etkinliğinin Araştırılmasında In Vivo Model Olarak Galleria mellonella Larvanın Kullanılması
       Ali ALVANDİAN1, Mohamad Hasan JAWADİ2, Zeynep Nur ALTINTAŞ2, Naci YILDIZ2, Meral KARAMAN1
 • Farklı Çevre Koşullarında Klinik Salmonella İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması
       Zaliha BALTACIOĞLU1, Fethiye Ferda YILMAZ1, Mine HOŞGÖR LİMONCU1, Şöhret AYDEMİR2, Alper TÜNGER2
 • Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Sınıf D Beta Laktamaz Varlığının Araştırılması
       Demet GÜR VURAL1, Belma DURUPINAR2
 • Kan Kültüründe Koagülaz Negatif Stafilokok Üreyen ve CDC Kriterlerine Göre Etken/Kontaminant Ayrımı Yapılan Hastaların Demografik ve Bazı Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
       Yasemin Derya GÜLSEREN1, Ayşe Esra KARAKOÇ1, Gamze TÜRKOĞLU1, Cemal BULUT2
 • Kan Kültürlerinden ve Diğer Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Suşlarının Salgısal Asit Proteinaz, Fosfolipaz Aktivitesi ve Slime Üretiminin Karşılaştırılması
       Nejla CEBECİ GÜLER1, İlknur TOSUN2
 • Dikkat! Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomanas maltophilia Suşlarının Trimetoprim-Sülfametoksazol ve Levofloksasin Direncinde Belirgin Artış Var (2008-2016)
       Gülşen HAZIROLAN1, Halime ARAZ2, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ2, Neriman AKSU1
 • Exophiala dermatitidis ve Exophiala phaeomuriformis Kökenlerinin Malaşit Yeşilini Renksizleştirme Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
       Mustafa ŞENGÜL1, Çağrı ERGİN1, Engin KAPLAN2, Levent AKSOY1, Macit İLKİT3, G Sybren de HOOG4
 • Dört Yıllık Süreçte Bir Üniversite Hastanesindeki Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Ait İzlem
       Müge Hacer ÖZKARATAŞ, Nuran ESEN, Ayşe Aydan ÖZKÜTÜK
 • Klorojenik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Üretimi ve Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
       Yasemin Budama-Kılınç
 • Çevresel Etkenler ve Beslenmenin Otizme Etkisini Olası Kılan Mekanizma: Bağırsak Mikrobiyotası
       Ceymi Doenyas
 • Türkiye?den Elde Edilen Kutanöz Leishmaniasis Etkeni İzolatların Sıvı Besiyerlerindeki Üremelerinin Karşılaştırılması
       Yalçın Demir, İbrahim Çavuş, Ahmet Özbilgin
 • Olea europaea Bitki Ekstrelerinin Türkiye?den Elde Edilmiş Leishmania tropica İzolatına Antileishmanial Etkisinin Araştırılması
       Ahmet Özbilgin1, İbrahim Çavuş1, Çağlar Çelebi2, Morteza Haghi1, Cumhur Gündüz2, Hüsniye Kayalar3
 • İtrakonazol ve Kryoterapi Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
       Yener Özel1, Sinan Özçelik2, İbrahim Çavuş3, Rana Başara2, Mehmet Ünlü1, Ahmet Özbilgin3
 • SARS-CoV-2 Patogenezi ve Covid-19’da İmmun Yanıt
       Mehmet Demirci1, Özge Ünlü1, Akın Yiğin2, Fadile Yıldız Zeyrek3
 • Köpeklerde Kanin Leishmaniasis Etkeni Leishmania tropica’da İlaç Dirençlerinin Araştırılması
       Nami Ege Perk, İbrahim Çavuş, Ahmet Özbilgin
 • Bacteroides fragilis Grubu İzolatların Klindamisin, Tetrasiklin ve Tigesikline Duyarlılıkları ve Dirençten Sorumlu tet ve ermF Genlerini Barındırma Durumları
       Bermal Tekeş1, Semra Eminoğlu1, Elvan Sayın2, Nurver Ülger Toprak1
 • SARS-CoV-2: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz
       Hüseyin Akdoğan, Tekin Karslıgil
 • Sınırlı Antibiyotik Seçeneği Olan Stenotrophomonas maltophilia Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Profili
       Gökçe Kader Arslan, Fatma Esenkaya Taşbent, Metin Doğan
 • Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşı Tutumu
       Efdal Oktay Gültekin1, Onur Gültekin2
 • Dünden Bugüne Türkiye’de Aşılama ve Aşı Üretiminin Tarihçesi
       Süleyman Furkan Demirden, Kadir Alptekin, Ilgın Kımız Geboloğlu, Suphi Ş. Öncel
 • Kuduz Riskli Temas Polikliniğine Başvuran Bireylerin Kuduz Hastalığı ve Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
       Sema Kurtoğlu1, Elif Serap Esen2, Güzin Zeren Öztürk2, Memet Taşkın Eğici3
 • Mardin’deki Su Kaynaklarında Cryptosporidium parvum’un Araştırılması
       Volkan Çuhadar , Mustafa Şengül, Ergun Mete
 • Lepra: İhmal Edilmiş Eski Bir Hastalık
       Gönül Aslan
 • Asemptomatik Hastalarda SARS-CoV-2 PCR Pozitiflik Oranları ve COVID-19 Aşılarının Asemptomatik Enfeksiyon Üzerindeki Etkisi
       Yasemin Çakır1, Gizem Soydan Görgülü2
 • Ticari Doğal Aktif Bileşenlerin Sıtma Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
       Ahmet Özbilgin1, Yener Özel2, İbrahim Çavuş1
 • Gebelerde Toksoplazmoz Test İstemleri ve Test Sonuçları: Prenatal Tarama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
       Selda Kömeç1, Abdurrahman Gülmez1, Güray Tuna2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim